12 oct. 2011

Eu son así!


Os zancos: xogo tradicional de altura

Coa profe de Ed. Física aprendemos e nos divertimos cos xogos tradicionales
Os zancos é un xogo tradicional que nos permite traballar a expresión corporal encamiñada ao seu dominio e control. Tamén posibilita a  comunicación cos demais,  aceptar as diferenzas e respectar as capacidades individuais, sen deixar de lado a valoración dos logros persoais

Non menos importante e o coñecemento e respecto do noso patrimonio  cultural.